Ark van Noach

Kijkdoos.
Print het document uit op dik papier/karton.
Kleur de afbeeldingen in, knip ze uit en plak ze in een doos.
ark van Noach.pdf (425074)